Plafons i llibres de comunicació

Tríptic amb pictografies i vocabulari addicional al plafó central.

Llibret de comunicació categoritzat.

Llibret de comunicació amb pictografies adherides amb velcro per confegir frases en un suport auxiliar.

Tríptic per accés codificat amb la mirada.

Llibret de comunicació amb pictografies categoritzat amb suport tipus faristol i fundes amb pestanyes.

Llibret de comunicació amb vocabulari pictogràfic molt inicial.

Horari amb signes de senyal per marcar les activitats.

Llibret de comunicació de butxaca.

Plafó alfabètic ABC (ordre alfabètic).

Plafó alfabètic per encercament dependent, el podeu trobar a descàrregues.

Plafó alfabètic QWERTY, el podeu trobar a descàrregues.

Plafó amb frases pre-estorades, el podeu trobar en català i castellà a descàrregues.

Plafó alfabètic en format E-Tran, amb codi de posició i color, podeu trobar el codi de color a descàrregues.

Plafó en format E-Tran per jugar al Sr. Patata.