Comunicadors electrònics

Tech/Speak d'AMDI (veu digitalitzada)

SuperTalker d'Ablenet (veu digitalitzada)

Comunicador de quatre missatges amb connexió per commutador (veu digitalitzada)

Step-by-step d'Ablenet (veu digitalitzada)

Comunicador d'un sol missatge Talking Button

Comunicadors acoblables Talking Brix

Comunicador d'un sol missatge (veu digitalitzada)

Gravador de missatges blablas (veu digitalitzada)

E-Tran alfabètic electrònic MegaBee, per escriure indicant amb la mirada