Informació del servei

LA UNITAT DE TÈCNIQUES AUGMENTATIVES DE COMUNICACIÓ I HABILITACIÓ (UTAC) s'adreça a qualsevol usuari de comunicació augmentativa, als professionals que li donen suport i a la seva família. Els usuaris de comunicació augmentativa ho poden ser com a conseqüència d'una discapacitat motriu, d'un trastorn de l'espectre de l'autisme, discapacitat intel·lectual, o qualsevol altra causa que dificulti o impedeixi l'ús de la parla per comunicar-se, desenvolupar el llenguatge i/o accedir als aprenentatges.

La UTAC funciona com a Servei Extern de la Facultat de Psicologia, mitjançant acords de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació i Departament de Drets Socials) i la Fundació Bosch i Gimpera, de la Universitat de Barcelona. Els usuaris de la UTAC són els infants, joves, adults i ancians amb paràlisi cerebral, traumatismes causats per accidents, malalties neurològiques o musculars progressives, trastorns de l'espectre de l'autisme, discapacitat intel·lectual, afàsia, hospitalització o altres condicions que dificulten o impedeixen el llenguatge oral, l'escriptura manual, la mobilitat o el control de l’entorn. Els sistemes augmentatius de comunicació són formes d'expressió alternatives a la parla per a persones que no l'han adquirida o que l'han perduda per causes diverses. Inclouen recursos tecnològics, com els comunicadors electrònics amb veu i els ordinadors personals, adaptats per tal que puguin utilitzar-los fins i tot persones sense ús funcional de les mans. També inclouen altres formes de comunicació basades en els gestos i els signes manuals o en productes de suport de baixa tecnologia com els plafons de comunicació. Els sistemes d'accés a l'ordinador inclouen tota mena de perifèrics, programes especials i sistemes de simulació de teclat i de ratolí per a l'accés alternatiu al programari estàndard. Permeten l'ús de l'ordinador a persones amb discapacitat motriu, fins i tot en casos d'extrema gravetat, amb l’objectiu que puguin realitzar funcions com l'escriptura, el dibuix, el joc, la formació o el treball. També fan possible l'accés a les xarxes d'informació per a la consulta i la comunicació a distància.

El joc adaptat i els sistemes de control de l’entorn permeten a la persona amb mobilitat i manipulació reduïda la participació en activitats lúdiques i domèstiques, com ara l’activació de joguines, el control d’alarmes i elements de la llar com el llit, finestres i portes, la gestió del televisor i altres electrodomèstics, etc.

La mobilitat assistida consisteix en l’ús de diversos ajuts per el desplaçament, incloent el comandament de cadires de rodes amb joysticks adaptats a la mà, el peu o el mentó, o amb sistemes d’un o diversos commutadors.

Alumne assenyalant en un plafó pictogràfic
Usuària fent servir un teclat amb cobertor

Les funcions de la UTAC són l'avaluació, la intervenció i el seguiment dels usuaris, per donar suport al seu desenvolupament, participació i inclusió social; l’assessorament i la cooperació amb els familiars, els professionals i les institucions; la divulgació, la formació i la recerca. L'avaluació, la intervenció i el seguiment tenen per objecte orientar i millorar les competències dels usuaris, els familiars i els professionals sobre els sistemes de signes i les tecnologies de suport més adequades, i sobre els procediments d'intervenció i d'interacció social necessaris en l’entorn familiar, hospitalari, residencial, escolar, laboral i comunitari. Aquestes activitats es concreten en una primera visita; diverses sessions d'avaluació; l'assessorament i un procés d'intervenció i seguiment orientat a garantir la bona marxa del procés i fer front a les noves necessitats dels usuaris. La cooperació amb els familiars, els professionals, i les institucions es proposa de millorar la seva competència com a interlocutors dels usuaris de comunicació augmentativa, i les seves habilitats per interactuar, ensenyar i crear entorns facilitadors del desenvolupament i la qualitat de vida. Es concreta en la participació dels familiars i els professionals en les sessions d'avaluació, intervenció i seguiment dels usuaris., en sessions de seminari i tallers i en consultes obertes. La UTAC col·labora amb entitats com els Centres d'Atenció a Disminuïts (CAD), els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP), els Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i altres Serveis Educatius, els centres de formació (Escoles, Instituts, Escoles d'Adults, Universitats), els Hospitals, els Centres de Rehabilitació, els Tallers i Centres de Teràpia Ocupacional, els Centres de Dia i les Residències, etc., per tal de donar-los suport en les seves activitats d'atenció i habilitació dels usuaris amb discapacitat motriu.

La divulgació, la formació i la recerca son activitats que la UTAC desenvolupa, en col·laboració amb altres universitats i entitats nacionals i internacionals, per tal de proporcionar eines als professionals, als familiars i als propis usuaris, i de contribuir a la sensibilització de la societat. En destaca l'elaboració de textos i vídeos, l'organització de cursos i conferències, la participació en congressos, la recerca aplicada i el desenvolupament de programari i productes de suport.