Apps de comunicació augmentativa i alternativa

Selecció d'algunes aplicacions per dispositius basats en:

Taula comparativa de les Apps de Comunicació Augmentativa més utlitzades i disponibles en català:

Taula comparativa Apps CA.pdf

Per qualsevol aclariment, ampliació o suggeriment de millora ens podeu contactar per qualsevol de les vies de contacte.