UTAC Sírius

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Seu Central del Departament de Drets Socials

Passeig del Taulat, 266-270, 1er pis

08019 Barcelona

Formulari de consulta o de sol·lictud d'atenció

Telèfon Sírius: 934838418 (de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h.)

Telèfon UTAC Sírus: 638767515

938822788

Correu electrònic: utac.sirius.dretssocials@gencat.cat


També podeu contactar amb UTAC Sírius a través de WhatsApp: 638767515