UTAC Ensenyament

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona

Campus Mundet

Passeig de la Vall d'Hebron, 171

Palau de les Heures, planta baixa

08035 Barcelona

Telèfon: 933125864

Correu electrònic: utac@ub.edu

També podeu contactar amb UTAC Ensenyament a través de WhatsApp: 638767515