Opcions d'accessibilitat Vista

Els vídeos tan sols mostren les rutes a seguir per activar aquestes opcions, us recomanem que feu proves amb el vostre orinador, aprofitant les "àrees de prova" que s'inclouen a les finestres de configuració (també les veureu als vídeos), per saber exactament com funcionen. Fixeu-vos que al final de cada vídeo s'indiquen les icones que apreixen a la part inferior dreta de la barra de tasques quan s'activen les opcions d'accessibilitat.

Si després d'haver fet proves hi ha alguna cosa que no us funciona o teniu algun dubte, podeu consultar-nos-ho a utac@ub.edu.

Recordeu que si cliqueu sobre els vídeos un cop estan en funcionament, els podreu veure en format de pantalla més gran.

Stickykeys o "Tecles permanents"

Aquesta opció ens permetrà adpatar el teclat per persones que l'utilitzin només amb una mà o que tinguin moltes dificultats per prémer dues tecles a la vegada. Un cop activada ens permetrà escriure els caràcters que requereixen combinacions de tecles (per exemple "?" o "@") prement-les una darrera l'altre.

Antitremolor o "Protecció del tecleig"

Seguint els passos que veureu al vídeo podreu fer que una tecla no es torni a escriure fins que passi un temps (que vosaltres configurareu entre 0,5 i 2,0 segons) entre una pulsació i l'altra.

Antirrepetició

Amb aquesta opció activada fem que al prémer una tecla només s'escriurà una tecla encara que es mantingui premuda. D'aquesta manera evitarem moltes repeticions de lletres accidentals.

"Evitar el tecleig accidental" (Equival a Slowkeys o "Tecles lentes" de Windows XP)

Les "tecles lentes" ens permeten fer que un caràcter no s'escrigui fins que hem mantingut premuda la tecla un temps (que podem configurar entre 0 i 20 segons). Això ens permet que algunes persones que els costa tocar directament la tecla que volen escriure, però que són capaços de mantenir-la premuda un cop hi son, puguin utilitzar el teclat.

Mousekeys o "Tecles del ratolí"

En casos en que la persona pugui utilitzar un teclat però no el ratolí, podem provar d'utilitzar aquesta opció per moure el cursor amb el teclat numèric. En el cas de Windows Vista veureu que s'hi pot accedir per dues vies: "Ús més fàcil del ratolí" i "Ús més fàcil del teclat".