Comunicadors electrònics


Tech/Speak d'AMDI (veu digitalitzada)


Comunicador de quatre missatges amb connexió per commutador (veu digitalitzada)

Comunicador d'un sol missatge Talking Button


Comunicador d'un sol missatge (veu digitalitzada)


Comunicador alfabètic Lightwriter (veu sintetitzada)

SuperTalker d'Ablenet (veu digitalitzada)


Step-by-step d'Ablenet (veu digitalitzada)


Comunicadors acoblables Talking Brix


Gravador de missatges blablas (veu digitalitzada)


E-Tran alfabètic electrònic MegaBee, per escriure indicant amb la mirada