Plafons i llibres de comunicació


Tríptic amb pictografies i vocabulari addicional al plafó central.


Llibret de comunicació amb pictografies adherides amb velcro per confegir frases en un suport auxiliar.


Llibret de comunicació amb pictografies categoritzat amb suport tipus faristol i fundes amb pestanyes.Horari amb signes de senyal per marcar les activitats.


Plafó alfabètic ABC (ordre alfabètic).


Plafó alfabètic QWERTY, el podeu trobar a descàrregues.


Plafó alfabètic en format E-Tran, amb codi de posició i color, podeu trobar el codi de color a descàrregues.

Llibret de comunicació categoritzat.


Tríptic per accés codificat amb la mirada.Llibret de comunicació amb vocabulari pictogràfic molt inicial.Llibret de comunicació de butxaca.


Plafó alfabètic per encercament dependent, el podeu trobar a descàrregues.


Plafó amb frases pre-estorades, el podeu trobar en català i castellà a descàrregues.


Plafó en format E-Tran per jugar al Sr. Patata.