Guia per a famílies d’infants i joves amb discapacitat motriu

Post date: Dec 10, 2009 4:35:57 PM

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta guia a la secció de Publicacions del seu lloc web.

Podeu trobar el PDF complert aquí.

Us n'incloem la presentació:

"El desenvolupament de les capacitats individuals de tots els infants i joves

i la integració educativa i social constitueixen dues de les finalitats bàsiques

de l’educació en la societat actual. La igualtat d’oportunitats i l’atenció a la

diversitat de necessitats, que postula l’educació inclusiva, són un objectiu i

un repte per als centres educatius, per a les famílies i per a totes les entitats

i serveis que articulen l’entorn comunitari.

Les persones amb discapacitat motriu o motora tenen unes limitacions

físiques, sovint molt notòries, però el desenvolupament de la persona no

depèn solament dels processos fisiològics involucrats en les alteracions

del sistema nerviós, muscular i ossi, depèn també de les característiques

personals, de la qualitat de les intervencions, de l’organització de l’entorn i

de les oportunitats de les relacions socials.

Els avenços socials, educatius i tecnològics que s’han fet en les últimes

dècades han comportat progressos significatius per a les persones amb

discapacitat motora.

Els pares i les mares tenen un paper fonamental en el foment de l’autonomia,

la millora de la qualitat de vida i la consecució de la independència màxima.

Comprendre i assumir la realitat del dia a dia dels fills i filles amb discapacitat

genera, sovint, sentiments contradictoris, dubtes i preocupacions que

requereixen comprensió i suport per poder seguir endavant amb confiança

i seguretat.

Un infant amb discapacitat que viu en un entorn acollidor i que coneix les

seves necessitats des del primer moment de segur que serà un infant que

aprofitarà al màxim tot el seu potencial.

Amb aquesta Guia per a famílies d’infants i joves amb discapacitat motriu es

pretén facilitar als pares i mares una informació bàsica per propiciar una

atenció més efectiva als fills i filles, promoure oportunitats d’estimulació

i valoració, mantenir una comunicació i cooperació més eficaç amb els i

les professionals, preveure l’escolarització i conèixer els serveis, recursos i

prestacions disponibles al seu abast per afavorir-ne al màxim l’autonomia

i sociabilitat.

Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa"