Curs sobre el Programa de Comunicació Total - Parla Signada de Schaeffer

Post date: Jan 21, 2009 5:19:17 PM

El Colegio Profesional de Logopedas de la Región de Múrcia ha organitzat un curs adreçat a logopedes, estudiants de logopedia, mestres, psicòlegs i pedagogs, sobre el programa de Comunicació Total de Schaeffer. Es farà a Múrcia el divendres 24 i el dissabte 25 d'abril de 2009. En podeu trobar més informació a http://www.logopedasmurcia.com/ i en el pdf que adjuntem a aquesta notícia.