Notícies‎ > ‎

Guia per a famílies d’infants i joves amb discapacitat motriu

10 de des. 2009, 8:35 publicada per Utac Ub
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta guia a la secció de Publicacions del seu lloc web.
Podeu trobar el PDF complert aquí.

Us n'incloem la  presentació:
"El desenvolupament de les capacitats individuals de tots els infants i joves
i la integració educativa i social constitueixen dues de les finalitats bàsiques
de l’educació en la societat actual. La igualtat d’oportunitats i l’atenció a la
diversitat de necessitats, que postula l’educació inclusiva, són un objectiu i
un repte per als centres educatius, per a les famílies i per a totes les entitats
i serveis que articulen l’entorn comunitari.
Les persones amb discapacitat motriu o motora tenen unes limitacions
físiques, sovint molt notòries, però el desenvolupament de la persona no
depèn solament dels processos fisiològics involucrats en les alteracions
del sistema nerviós, muscular i ossi, depèn també de les característiques
personals, de la qualitat de les intervencions, de l’organització de l’entorn i
de les oportunitats de les relacions socials.
Els avenços socials, educatius i tecnològics que s’han fet en les últimes
dècades han comportat progressos significatius per a les persones amb
discapacitat motora.
Els pares i les mares tenen un paper fonamental en el foment de l’autonomia,
la millora de la qualitat de vida i la consecució de la independència màxima.
Comprendre i assumir la realitat del dia a dia dels fills i filles amb discapacitat
genera, sovint, sentiments contradictoris, dubtes i preocupacions que
requereixen comprensió i suport per poder seguir endavant amb confiança
i seguretat.
Un infant amb discapacitat que viu en un entorn acollidor i que coneix les
seves necessitats des del primer moment de segur que serà un infant que
aprofitarà al màxim tot el seu potencial.
Amb aquesta Guia per a famílies d’infants i joves amb discapacitat motriu es
pretén facilitar als pares i mares una informació bàsica per propiciar una
atenció més efectiva als fills i filles, promoure oportunitats d’estimulació
i valoració, mantenir una comunicació i cooperació més eficaç amb els i
les professionals, preveure l’escolarització i conèixer els serveis, recursos i
prestacions disponibles al seu abast per afavorir-ne al màxim l’autonomia
i sociabilitat.
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa
"

Comments